การรักษารากฟัน ตอนที่ 2

การรักษารากฟันเป็นการมุ่งเน้นที่จะจัดการกับเนื้อเยื่อที่อักเสบนั้น และทำให้โพรงประสาทฟันนั้นสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ และส่งเสริมการหายของเนื้อเยื่อที่อยู่รอบโพรงประสาทฟัน

บทความ Articles > สุขภาพนักสร้างบารมี Health > สุขภาพปากและฟัน
[ 13 มี.ค. 2555 ] - [ : 17802 ]
ฟันดีมีเสน่ห์
รักษารากฟัน ตอนที่ 2
 
การรักษารากฟันมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง?
 
        การรักษารากฟันที่มีเป้าหมายในการกำจัดเนื้อเยื่อที่อักเสบ ติดเชื้อ ที่มีเชื้อโรคเข้าไปสู่โพรงประสาทฟัน การรักษารากฟันจึงมุ่งเน้นที่จะจัดการกับเนื้อเยื่อที่อักเสบนั้น และทำให้โพรงประสาทฟันนั้นสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ และต้องส่งเสริมการหายของเนื้อเยื่อที่อยู่รอบโพรงประสาทฟัน ดังนั้นขั้นตอนของการรักษารากฟันจึงต้องจัดการเนื้อเยื่อ คือกำจัดให้หมดเลย แต่แพทย์จะต้องกรอตัวฟันนั้นก่อน เพื่อที่จะเอาเครื่องมือเข้าไปในโพรงประสาทฟันนั้นให้ได้ จากนั้นก็ X-Ray ฟัน ตรวจสอบดูว่าฟันซี่นั้นมีรากกี่ราก และมีความยาวเท่าไหร่ แล้วล้างคลองรากฟันนั้นให้สะอาด ขยายคลองรากฟันนั้นให้เหมาะสมเพื่อรองรับการอุด แต่ในครั้งแรกนั้นจะต้องใส่ยาก่อน แล้วก็อุดปิด หรืออาจจะไม่อุดปิดก็ได้
 
ขั้นตอนของการรักษารากฟัน
ขั้นตอนของการรักษารากฟัน
 
        ในการทำนี้จะไม่เจ็บปวด ถ้าหากฟันซี่นั้นเป็นฟันตายก็ไม่ต้องใช้ยาชา ทันตแพทย์จะกรอไปเลยถ้าประสาทฟันนั้นตายหมด คือถ้าประสาทฟันนั้นไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นใดๆ ก็คือฟันตาย ส่วนฟันปกตินั้นคือฟันที่สามารถรับรู้ได้ถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง จะร้อนจะเย็นรับรู้ได้ แต่ว่าต้องไม่ใช่อาการปวดหรือเสียว ถ้าหากว่านำสิ่งกระตุ้นนั้นออก ฟันซี่นั้นก็จะต้องเป็นปกติและไม่มีอาการติดตามมา คือ ไม่ใช่ปวดอ้อยอิ่ง
 
การล้างคลองรากฟันให้สะอาด ขยายคลองรากฟันนั้นให้เหมาะสมเพื่อรองรับการอุด
การล้างคลองรากฟันให้สะอาด ขยายคลองรากฟันนั้นให้เหมาะสมเพื่อรองรับการอุด
 
        ในฟันตาย หมอจะกรอลงไปเลยโดยไม่ต้องใช้ยาชา  แต่ถ้าหากว่าฟันมีชีวิตอยู่ และทันตแพทย์ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าฟันประเภทนั้นเป็นประเภทที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการอุดหรือวิธีการใดๆ ให้กลับคืนในสภาพเป็นปกติได้ ฟันประเภทนี้ คุณหมอจะใช้ยาชาช่วย เพราะฉะนั้นจะไม่เจ็บ ยกเว้นกรณีที่ประสาทฟันนั้นอักเสบมาก มีลักษณะรากฟันที่อักเสบกึ่งเป็นกึ่งตายอยู่ในโพรงประสาทฟัน อย่างนี้ทันตแพทย์จะต้องใช้ยาช่วยค่อนข้างสูงมาก แต่คนไข้ก็ไม่ต้องกังวลมากในเรื่องนี้เพราะคุณหมอก็พยายามป้องกันไม่ให้คนไข้เจ็บอยู่แล้ว
 
การรักษารากฟันนั้นต้องทำหลายครั้ง และระหว่างการรักษาแต่ละครั้งคนไข้ควรมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ฟันซี่นั้นอยู่ในสภาพที่เหมาะสม?
 
        อันนี้สำคัญมาก เพราะว่าในระหว่างการรักษา ถ้าคนไข้ไปเคี้ยวหรือไปใช้งานฟันซี่นั้นหนักไป จะทำให้มีอาการอักเสบและปวด เพราะเท่ากับไปกระตุ้นอาการปวด เนื่องจากรอยต่อตรงเบ้ากระดูกของการรักษานั้นมันจะมีอาการอักเสบอยู่แล้ว หรือฟันซี่นั้นอาจจะแตก บิ่น เสียหายได้ เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดฟันประเภทนี้อย่างเพิ่งใช้งานจนกว่าการรักษาจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หรือจนกว่าจะมีการคลอกฟัน การบูรณะฟันที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
 
        ในระหว่างการรักษา โดยทั่วไปคุณหมอจะนัดอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ถ้ามีอาการปวดรุนแรง ปวดมากขึ้นเรื่อยๆ ปวดมากกว่า 1-2 วัน จนทนไม่ไหว ก็ควรไปพบทันตแพทย์โดยด่วนและปรึกษาว่าจะทำอย่างไรต่อไป เพราะส่วนใหญ่แล้วมักจะพบว่ามีหนองที่อักเสบอยู่ปลายรากเกิดขึ้นมาอีก
 
การปิดโพรงฟันด้วยวัสดุชั่วคราว
การปิดโพรงฟันด้วยวัสดุชั่วคราว
 
        ในบางครั้งถ้าหากว่าทันตแพทย์มีการปิดโพรงฟันด้วยวัสดุชั่วคราว แต่ถ้าคนไข้มีการใช้งานฟันซี่นั้นแล้วทำวัสดุนั้นหลุด ก็ไม่ต้องกังวลมาก ควรปรึกษาทันตแพทย์ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปจะเป็นการดีที่สุด
 
หลังจากที่มีการรักษารากฟันเสร็จแล้ว เราจะมีการบูรณะตัวฟันขึ้นมาอีก แล้วเราควรเลือกที่จะบูรณะแบบไหนถึงจะเหมาะสม?
       
        เนื่องจากว่าฟันที่รักษารากฟันนี้ ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบว่ามีการผุค่อนข้างมาก เสียเนื้อฟันค่อนข้างมาก คุณหมอจะดูว่าฟันที่จะรักษารากฟันนี้มีเนื้อฟันเหลืออยู่แค่ไหน ถ้าหากว่าเนื้อฟันเหลืออยู่มากก็อาจจะใช้วิธีการอุดได้ แต่โดยทั่วไปแล้วฟันที่รักษารากนั้น จะเป็นฟันที่ไม่มีประสาทอยู่ข้างใน มันจะแห้งกรอบ และเปลี่ยนสีคล้ำขึ้น ผลก็คือฟันอาจจะแตกบิ่นเสียหายเมื่อใช้งานในระยะเวลานานได้ เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็ควรจะใส่เดือยและทำครอบฟัน
 
ฟันดีมีเสน่ห์
ฟันดีมีเสน่ห์
 
        จะเห็นได้ว่าการรักษาคลองรากฟัน มีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าเป็นฟันที่ยังไม่ตายการรักษาก็จะใส่ยาชาก่อน แต่ถ้าฟันตายแล้วก็จะทำการรักษารากไปเลย ซึ่งอันนี้จะไม่เจ็บปวดอะไร หลังจากที่เปิดคลองรากฟันแล้วจะมีการวัดและขยายคลองรากฟัน จากนั้นจะมีการใส่ยาเพื่อฆ่าเชื้อ แล้วจะนัดคนไข้กลับมาดูอาการเป็นระยะๆ จนแน่ใจว่าฟันซี่นี้ไม่มีอาการใดๆ แล้ว ปราศจากเชื้อโรค คุณหมอก็จะอุดคลองรากฟันให้แล้วก็บูรณะตัวฟันขึ้นมาใหม่ ซึ่งในการรักษารากฟันนั้น ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้คนไข้หลายท่านคิดที่จะถอนฟัน ซึ่งก็ต้องมาดูข้อดีข้อเสียของการถอนฟันกับการรักษารากฟันนั้นแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปในคราวหน้า
 
 
ขอเชิญรับชมวีดิโอเพื่อสุขภาพ การรักษารากฟัน ตอนที่ 2
 

 

     
Tag : โรค  วิดีโอ  ธรรมะ  

พิมพ์บทความนี้      ชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนา
      วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตา 112 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
      วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีมุทิตา 112 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
      วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีบุพเปตพลี
      วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีสักการะคุณยายอาจารย์ฯ
      วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์
      วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
      วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
      วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ
      วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์
      ขอเชิญร่วมอนุโมทนากิจวัตรธรรมยาตรา วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564
      ฉลองครบรอบ 11 ปี วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
      กุมมาสปิณฑชาดก ชาดกว่าด้วยอานิสงส์ถวายขนมกุมมาส


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป