ทำไงดี!! นั่งสมาธิแล้วหลับคอตก ที่นี่มีคำตอบ

ใครที่นั่งสมาธิไม่นานก็หลับคอตกทุกครั้งเพราะ...เส้นบริเวณคอติด เกิดการดึงรั้งทำให้ไปกดเส้นเลือดที่บริเวณลำคอทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจึง

บทความ Articles > สุขภาพนักสร้างบารมี Health > สุขภาพดีกับการดื่มน้ำ
[ 11 ม.ค. 2554 ] - [ : 17014 ]

นั่งสมาธิแล้วหลับคอตก
 

ใครที่นั่งสมาธิไม่นานก็หลับคอตกทุกครั้ง

 
         เพราะ...เส้นบริเวณคอติด เกิดการดึงรั้งทำให้ไปกดเส้นเลือดที่บริเวณลำคอทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจึงง่วงและหลับได้ง่ายแม้จะพยายามฝืนยืดคอ แต่สักครู่ต่อมาก็หลับคอตกอีก ทั้งนี้เพราะเส้นบริเวณคอยึดเสียจนเคย ทำให้เรารู้สึกว่า นั่งคอตกแล้วสบาย ต้องรีบแก้ไขเสีย อย่าปล่อยให้เส้นดึงรั้งจนยากที่จะแก้ไข
 
 
วิธีแก้ไขด้วยตนเองอย่างง่ายๆ มีดังนี้
 
 
    ประการที่ ๑ ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเพียงพอ
 
        พวก..เราที่ทำงานในออฟฟิศ หรือนั่งสมาธินานๆต้องวางมืออยู่ในท่าเดียวเป็นเวลานาน เส้นแถวคอและแขนติดมีอาการปวดเมื่อยที่คอและแขน การแกว่งแขนจะช่วยให้คลายได้

การแกว่งแขนให้ได้ผลดี มีวิธีปฏิบัติดังนี้
 
 
     คือ... ยืนตรงให้เท้าทั้งสองแยกออกจากกัน ระยะห่างของเท้าเท่ากับช่วงไหล่จิกปลายนิ้วเท้าทั้งสองข้างให้แน่นกับพื้นและออกแรงเหยีบลงบนพื้นด้วยส้นเท้า ให้แรงจนรู้สึกว่า กล้ามเนื้อที่เท้าถึงเอวตึงๆแฟบท้อง ยืดหลังและคอให้ตรง ปล่อยมือทั้งสองข้างลงสบายๆสายตามองไปข้างหน้า ปล่อยข้อมือสบายๆ เหมือนเป็นลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักที่ปลายแขน แล้วแกว่งแขนไปข้างหน้าอย่างเบาๆให้ความสูงของปลายแขนเป็นไปตามธรรมชาติ ขณะที่แขนตกกลับมากลางลำตัว ให้ออกแรงแกว่งไปข้างหน้าเต็มที่และในขณะเดียวกัน ก็เพิ่มการออกแรงที่ส้นเท้าของเอวตามการออกแรงแขนด้วย แล้วปล่อยแรงเหวี่ยงแขนกลับไปข้างหน้าเอง เป็นการแกว่งแขนไปข้างหน้าโดยไม่ต้องออกแรงแกว่งแขนไปมาอย่างนี้ด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอ

การแกว่งแขนที่ถูกวิธีจะสามารถปรับสมดุลต่างๆทั้งร่างกายได้ด้วย
    ถ้า...หากออกแรงที่แขนเพียงอย่างเดียวก็จะเกิดประโยชน์น้อย แต่ถ้าออกแรงที่เอวและส้นเท้าร่วมด้วยจึงเป็นการปรับทั้งร่างกาย
เวลาที่ใช้ในการออกกำลังกายต้องต่อเนื่องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง จึงเกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเรา เปรียบเสมือนการใช้ไม้ ๒ ซีกมาสีกันให้เกิดไฟ สมมุติว่า ต้องสีกันต่อเนื่องให้เกิดความร้อนสะสมนานถึง ๑๕ นาที ไฟจึงติด แต่ถ้าตอนเช้าสีไปแล้ว ๑๐ นาที ตอนบ่ายมีสีต่ออีก ๑๐ นาที ถามว่าไฟติดไหม ไม่ติดแน่นอน ครั้นตอนเย็นมาสีต่ออีก ๑๐ นาที ไฟติดไหม ไม่ติดอีกนั่นแหละ แต่ถ้าจะให้ติดเป็นไฟ ต้องให้ถึงจุดของมันคือ ๑๕ นาที ไฟถึงจะติด
 

    ดังนั้น... การออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนให้เกิดผลดีกับร่างกาย จะต้องแกว่งต่อเนื่องกันอย่างน้อย ๓๐ นาที คือ แกว่งหงายมือ ๕ นาที สลับด้วยการแกว่งคว่ำมืออีก ๕ นาที รวมได้ ๑๐ นาที กลับไปแกว่งหงายมืออีก ๕ นาที แล้วสลับกลับมาแกว่งคว่ำมืออีก ๕ นาที รวมได้ ๒๐ นาทีย้อนกลับไปแกว่งหงายมือและคว่ำมือ อีกอย่างละ ๕ นาที รวมทั้งหมดก็ ๓๐ นาที
 
ประการที่ ๒
 
         ดื่ม...น้ำให้มากพอ เพราะส่วนประกอบภายในเส้นสายต่างๆ ส่วนใหญ่คือน้ำ ถ้าดื่มน้ำน้อยร่างกายก็ขาดน้ำก็จะทำให้เส้นลีบ การได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีร่วมกับดื่มน้ำให้มากพอด้วย ย่อมสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเส้นติด เส้นยึด ให้หายเร็วยิ่งขึ้น
 
 
ประการที่ ๓
 
        ต้อง..เปลี่ยนอิริยาบถและรักษาอิริยาบถในท่าที่ถูกต้องอยู่เสมอ การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ไม่วาเราจะทำกิจกรรมหรือทำงานประเภทใด อย่าทำในอิริยาบถเดียวนานเกินไป เช่น นั่งนานๆ ยืนนานๆ เป็นต้น จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ และรักษาอิริยาบถในท่าที่ถูกต้อง
 
คือ รักษาแนวแกนของกระดูกสันหลังให้ตรงอยู่เสมอ
 
 
        ถ้าแก้ไขด้วยตนเอง...
 
    ข้างต้นแล้วยังไม่หาย หรือสงสัยว่ากระดูกคอมีปัญหา  มีประวัติหกล้ม ตกต้นไม้ ก้นกระแทก เป็นต้น ต้องรีบไปตรวจกับหมอที่ชำนาญในเรื่องการจัดกระดุกและการคลายเส้น จะได้มีโอกาสรักษาตั้งแต่ต้นมือ เมื่อไปรักษาแล้วหมอสั่งให้ทำอะไร ช่วยทำตามคำแนะนำที่หมอบอกด้วยไม่ใช่สั่งให้ออกกำลังอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ทำ กายบริหารก็ไม่เอารักษาจนหมอตายโรคก็ไม่หาย
 
ลูกของหลวงพ่อ
 
        ต้องมองเห็นภัยในอนาคต
 
อย่าง...ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ และเป็นวิสัยของบัณฑิตนักปราชญ์ ที่มองเห็นภัยแม้ในสิ่งที่เล็กน้อย ถ้าสิ่งที่เล็กน้อย มีภัยแล้วยังมองไม่เห็น ไปเห็นเฉพาะภัยใหญ่ๆ ถ้าอย่างนั้นไม่รอดตัวนะลูกนะ ก้นบุหรี่ก้นเดียวก็ไหม้บ้าน ไหม้เมืองได้งูพิษตัวเล็กนิดเดียวก็กัดคนตายได้ คนพาลเพียงคนเดียวก็ทำลายล้างโลกได้ เช่นเดียวกัน ความประมาทเผอเรอแม้เพียงเล็กน้อยในที่สุดจะเป็นภัยแก่ตัวเราเองในบั้นปลาย
                
 
 
จากหนังสือ....สุขภาพนักสร้างบารมี                     

     
Tag : โรค  หลวงพ่อ  สมาธิ  สมอง  ปัญหา  บารมี  

พิมพ์บทความนี้      ชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนา
      วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตา 112 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
      วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีมุทิตา 112 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
      วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีบุพเปตพลี
      วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีสักการะคุณยายอาจารย์ฯ
      วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์
      วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
      วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
      วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ
      วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์
      ขอเชิญร่วมอนุโมทนากิจวัตรธรรมยาตรา วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564
      ฉลองครบรอบ 11 ปี วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
      กุมมาสปิณฑชาดก ชาดกว่าด้วยอานิสงส์ถวายขนมกุมมาส


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป