การทำกายบริหารในท่านั่งเบื้องต้น ตอนที่ 2

รายละเอียดกายบริหารในท่านั่ง ได้แก่ กายบริหารท่าที่ 3 และกายบริหารท่าที่ 4

บทความ Articles > สุขภาพนักสร้างบารมี Health > ดุลยภาพบำบัด
[ 14 มี.ค. 2554 ] - [ : 16917 ]

การออกกำลังกายในท่านั่ง ด้วยกายบริหาร Chair Exercise

รายละเอียดกายบริหารในท่านั่ง ได้แก่ กายบริหารท่าที่ 3, กายบริหารท่าที่ 4

กายบริหารในท่านั่ง (2)
1.4 กายบริหารท่าที่ 3
       เริ่มในท่าฝ่ามือคว่ำ ต่อจากตอนจบของท่าที่ 2 (รูปที่ 5-17)
 
เริ่มในท่าฝ่ามือคว่ำ ต่อจากตอนจบท่าที่ 2
 
        เหยียดแขนซ้าย ข้อศอกตรง หักข้อมือขึ้น (รูปที่ 5-18)
 
เหยียดแขนซ้าย ข้อศอกตรง หักข้อมือขึ้น
 
        หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ พร้อมกับยกฝ่ามือซ้ายให้ปลายนิ้วชี้ขึ้น 90 องศา สูงระดับไหล่ รักษาท่าพื้นฐานไว้ตลอด (รูปที่ 5-19)
 
หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ยกฝ่ามือซ้ายให้ปลายนิ้วชี้ขึ้น        
 
         หายใจออกช้าๆ พร้อมกับยกมือขวาขึ้นมา ให้ฝ่ามือขวาคล้องนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางของมือซ้ายที่ตั้งไว้ (รูปที่ 5-20)
 
หายใจออกช้าๆ ยกมือขวาขึ้นมา ฝ่ามือขวาคล้องนิ้วของมือซ้ายที่ตั้งไว้
 
        หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ พร้อมกับใช้มือขวาดึงนิ้วทั้งสามของมือซ้ายเข้าหาลำตัว โดยให้ข้อมือซ้าย หักงอพับเข้าหาลำตัว ดึงให้เต็มที่ แต่แขนซ้ายยังคงเหยียดตึงอยู่ หายใจให้ทรวงอกขยายไปข้างหน้าและยกขึ้น ดึงหน้าท้องให้แฟบเข้าหากระดูกสันหลัง คางชิดคอ หน้ามองตรง แบะไหล่ไปด้านหลัง ขมิบทวาร (รูปที่ 5-21)
 
               หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ มือขวาดึงนิ้วของมือซ้ายเข้าหาตัว
 
         หายใจออกช้าๆ ผ่อนคลายร่างกาย แขนซ้ายยังคงเหยียดตึง เอามือขวากลับมาอยู่ในท่าเดิม กลืนน้ำลาย (รูปที่ 5-22)
 
หายใจออกช้าๆ แขนซ้ายเหยียดตึง มือขวากลับมาอยู่ท่าเดิม
 
        แขนซ้ายเหยียดตึง กางฝ่ามือและนิ้วทั้ง 5 ออกจนสุด รักษาท่าพื้นฐานไว้ (รูปที่ 5-23)
 
แขนซ้ายเหยียดตึง กางฝ่ามือและนิ้วทั้ง 5 ออกจนสุด
 
         หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ในขณะที่กางฝ่ามือและนิ้วทั้ง 5 ออกจนสุด พร้อมกับงอพับข้อมือลงด้านล่างจนสุด (รูปที่ 5-24)
 
หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ งอพับข้อมือลงด้านล่างจนสุด
 
         กรีดนิ้วนาง นิ้วกลาง นิ้วชี้ ทีละนิ้ว สลับกันไป (รูปที่ 5-25)

กรีดนิ้วนาง นิ้วกลาง นิ้วชี้ ทีละนิ้ว สลับกันไป
 
        หายใจออกช้าๆ ผ่อนลายร่างกาย นำมือซ้ายกลับมาวางที่บริเวณต้นขาตามเดิม กลับสู่ท่าเตรียมพร้อม ฝ่ามือคว่ำ กลืนน้ำลาย (รูปที่ 5-26)
 
หายใจออกช้าๆ มือซ้ายวางที่บริเวณต้นขา ฝ่ามือคว่ำ 
 
        ขั้นต่อไปบริหารข้างขวา ทำเช่นเดียวกับข้างซ้าย
        ทำสลับข้างกันไป ประมาณข้างละ 3ครั้ง แล้วกลับสู่ท่าเตรียมพร้อม
 
1.5 กายบริหารท่าที่ 4
        
        เริ่มในท่าเตรียมพร้อม (รูปที่ 5-27)
 
เริ่มในท่าเตรียมพร้อม 
        
        รักษาท่าพื้นฐานไว้ ยืดตัวเอนไปข้างหน้าเล็กน้อย งอพับเฉพาะที่ข้อสะโพก เหยียดแขนไปทางด้านหลัง มือทั้งสองจับดึงขอบด้านข้างของเก้าอี้ ถัดจากหลังสะโพกไปเล็กน้อยให้ไหล่ทั้งสองถูกดึงแบะไปด้านหลังเต็มที่ กระดูกสะบักชิดกัน ลำตัวเหยียดตรงในท่าพื้นฐาน (รูปที่ 5-28)
 
ยืดตัวเอนไปข้างหน้า เหยียดแขนไปด้านหลัง มือจับดึงขอบข้างเก้าอี้ 
 
        
        หายใจเข้าช้าๆ ให้ลึกที่สุด ทรวงอกยืดขยายขึ้น ดึงหน้าท้องให้แฟบ กระดูกสะบักชิดกันตลอดเวลา คางชิดคอ ขมิบทวาร (รูปที่ 5-29)
 
หายใจเข้าช้าๆ ให้ลึกที่สุด 
         หายใจออกช้าๆ พร้อมกับเหยียดเท้าและขาซ้ายออกไปข้างหน้าตามที่แนวขาวางอยู่เดิมจนสุดเข่าเหยียดตึง ยกส้นให้พ้นพื้นเล็กน้อย กลืนน้ำลาย พยายามรักษาท่าพื้นฐาน (รูปที่ 5-30)
 
หายใจออกช้าๆ เหยียดเท้าและขาซ้ายออกไปข้างหน้าจนสุด 
        
        หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ พร้อมทั้งกระดกเท้าให้ข้อเท้าพับขึ้น นิ้วเท้าแอ่นขึ้นจนสุด พยายามรักษาท่าพื้นฐาน (รูปที่ 5-31)
หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ กระดกเท้าให้ข้อพับขึ้น นิ้วเท้าแอ่นขึ้นจนสุด 
 
        หายใจออกช้าๆ ผ่อนคลาย เท้ายังคงยกพ้นพื้น เข่ายังคงเหยียดตึง รักษาท่าพื้นฐาน กลืนน้ำลาย (รูปที่ 5-32)
       
 
หายใจออกช้าๆ เท้ายกพ้นพื้น เข่าเหยียดตึง 
 
        หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ พร้อมทั้งเหยียดปลายเท้าออกไปจนสุด รักษาท่าพื้นฐานไว้ (รูปที่ 5-33)

หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ เหยียดปลายเท้าจนสุด

         หายใจออกช้าๆ ผ่อนคลาย เท้ายังคงยกพ้นพื้น รักษาท่าพื้นฐาน กลืนน้ำลาย (รูปที่ 5-34)
หายใจออกช้าๆ เท้ายกพ้นพื้น

         หายใจเข้า ช้าๆ ลึกๆ กระดกข้อเท้าขึ้น และหมุนข้อเท้าออก โดยให้เท้าและนิ้วเท้าวาดเป็นวง จะหมุนกี่รอบก็ได้ แต่หมุนให้กว้างที่สุด ให้เต็มวงมากที่สุด รักษาท่าพื้นฐานไว้ (รูปที่ 5-35)
 
หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ กระดกข้อเท้าขึ้น หมุนข้อเท้าออก 
        
       หายใจออกช้าๆ หยุดหมุน ผ่อนคลาย เท้ายังคงยกพ้นพื้น กลืนน้ำลาย รักษาท่าพื้นฐาน (รูปที่ 5-36)
 
หายใจออกช้าๆ หยุดหมุน เท้ายกพ้นพื้น 
 
         หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ กระดกข้อเท้าขึ้น และหมุนข้อเท้าในทิศทางตรงกันข้ามกับครั้งแรก โดยให้เท้าและนิ้วเท้าวาดเป็นวงจะหมุนกี่รอบก็ได้ แต่หมุนให้กว้างที่สุด ให้เต็มวงมากที่สุด รักษาท่าพื้นฐานไว้ (รูปที่ 5-37)
หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ กระดกข้อเท้าขึ้น หมุนข้อเท้าในทิศทางตรงกันข้ามกับครั้งแรก
 
         หายใจออกช้าๆ นำเท้าซ้ายกลับมาวางที่เดิม กลืนน้ำลาย (รูปที่ 5-38)
หายใจออกช้าๆ นำเท้าซ้ายกลับมาวางที่เดิม
 
          ขั้นต่อไป บริหารเท้าและขาขวา ทำเช่นเดียวกับเท้าและขาซ้าย
         ทำสลับข้างกัน ประมาณข้างละ 3ครั้ง รักษาท่าพื้นฐานของท่านไว้เสมอ
 
 
จาก...หนังสือสุขภาพนักสร้างบารมี


     
Tag : บารมี  

พิมพ์บทความนี้      ชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนา
      วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตา 112 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
      วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีมุทิตา 112 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
      วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีบุพเปตพลี
      วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีสักการะคุณยายอาจารย์ฯ
      วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์
      วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
      วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
      วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ
      วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์
      ขอเชิญร่วมอนุโมทนากิจวัตรธรรมยาตรา วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564
      ฉลองครบรอบ 11 ปี วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
      กุมมาสปิณฑชาดก ชาดกว่าด้วยอานิสงส์ถวายขนมกุมมาส


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป