ดุลยภาพบำบัด

ดุลยภาพบำบัด คือ วิธีการป้องกันบำบัดรักษาโรคและบำรุงสุขภาพ ด้วยการปรับความสมดุลโครงสร้างของร่างกาย ดุลยภาพบำบัดจึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ด้านสุขภาพและการแพทย์ที่ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยา เพื่อป้องกันและรักษาโรคด้วยตนเอง

บทความ Articles > สุขภาพนักสร้างบารมี Health > ดุลยภาพบำบัด
[ 4 ก.พ. 2554 ] - [ : 16398 ]

ดุลยภาพบำบัด

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดุลยภาพบำบัด

ดุลยภาพบำบัด
 
        การเคลื่อนไหวร่างกายในท่าใดๆ ไม่ว่าการยืน เดิน นั่ง นอน ถ้าจะให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล เป็นปกติตามธรรมชาติ คือ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืดทั่วร่างกาย ไม่เครียด ไม่เกร็งนั้นต้องพยายามรักษาแนวแกนร่างกายให้อยู่ในแนวตรง ตั้งได้ฉากกับพื้นผิวโลกอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งจะเป็นผลให้อวัยวะทั่วร่างกาย สามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

แนวแกนปกติ 
        จากข้อมูลในบทที่ผ่านมา ย่อมเห็นว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วย คือ ความเอาแต่ใจตนเองไม่เอาใจใส่รักษาท่าทางอิริยาบถต่างๆ ให้โครงสร้างของร่างกายสมดุลตามที่ธรรมชาติให้มา ปล่อยให้โครงสร้างร่างกายผิดจากแนวแกนปกติบ่อยๆทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืด ตามแนวกระดูกสันหลังประสบปัญหาเป็นหลัก เกิดการเกร็ง การดึงรั้ง ทำให้การไหลเวียนไปยังเส้นประสาทที่ผ่านออกมาจากไขสันหลังบกพร่อง การส่งสัญญาณประสาทจึงบกพร่องตามไปด้วย อวัยวะต่างๆ ที่รับสัญญาณประสาทบกพร่องนั้น จะส่งผลให้อวัยวะนั้นๆ ทำงานผิดปกติ จึงเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว
 
        ซึ่งโรคนั้นจะรุนแรงเพียงใด จะสามารถรักษาให้กลับคืนมาเหมือนปกติได้หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความถี่ หรือจำนวนครั้งที่อวัยวะแต่ละแห่งถูกทำลายให้เสื่อมสมรรถภาพลง
 
        เมื่อเข้าใจสาระสำคัญดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว เราย่อมได้หลักในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเอง ลำดับต่อมาจึงต้องศึกษาถึงวิธีปฏิบัติกันต่อไป


ดุลยภาพบำบัด คืออะไร
        ดุลยภาพบำบัด คือ วิธีการป้องกันบำบัดรักษาโรคและบำรุงสุขภาพ ด้วยการปรับความสมดุลโครงสร้างของร่างกาย ดุลยภาพบำบัดจึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ด้านสุขภาพและการแพทย์ที่ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยา อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อป้องกันและรักษาโรคด้วยตนเอง
        หลักการสำคัญในการป้องกันโรค คือ การให้แนวคิด มุมมอง รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ัองค์ประกอบที่เป็นเหตุปัจจัยหลักของสุขภาพปกติ และสาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงของความเจ็บป่วยส่วนใหญ่ ดุลยภาพบำบัดจึงเป็นแนวทางนำไปสู่วิธีการใหม่ในการปกป้อง ดูแล ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
        ส่วนในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยขึ้นแล้ว ก็จะใช้วิธีการบำบัด รักษาที่สาเหตุต้นตอของความเจ็บป่วยแต่ละชนิด ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกระบวนการธรรมชาติของโครงสร้างของร่างกาย โดยไม่ใช้ยาหรือสารเคมีใดๆ แต่อาศัยการบริหารร่างกายตนเองเป็นหลักสำคัญ
 
 
ดุลยภาพบำบัดมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
 
การออกกำลังกาย 
 
        ดุลยภาพบำบัดมีวิธีปฏิบัติที่ทำให้โครงสร้างของร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลตลอดเวลา ภาวะสมดุลนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีวิธีปฏิบัติที่ทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืดในทุกส่วนของร่างกาย มีการหดตัวและคลายตัวเป็นปกติ
 
วิธีปฏิบัติตามหลักดุลยภาพบำบัดนี้ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ
1. การระวังรักษาอิริยาบถต่างๆ  ให้สมดุลตลอดเวลา
2. การบริหารจัดโครงสร้างของร่างกายให้สมดุล
3. การออกกำลังกายเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาสมดุล
4. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น เพื่อให้เกิดการไหลเวียนที่ดี

        การรักษาแบบดุลยภาพบำบัดที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะช่วยให้ระบบและกลไกการทำงานต่างๆ ภายในร่างกาย สามารถทำงานได้ตามปกติและสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รับการบำบัดมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไปจนตลอดอายุขัย
 
จาก...หนังสือสุขภาพนักสร้างบารมี


     
Tag : โรคภัยไข้เจ็บ  โรคภัย  โรค  เจ็บป่วย  เครียด  ปัญหา  ปัจจัย  บารมี  

พิมพ์บทความนี้      ชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนา
      Halstead School เรียนรู้สมาธิ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน
      วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
      วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระ
      วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
      วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
      วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
      วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
      วัดพระธรรมกาย มอบอาหารแห้งช่วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
      คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ร่วมรายการวิทยุ BBC Radio
      วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป
      วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
      วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบุพเปตพลี


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป