เด็กพูดจาหยาบคาย สาเหตุและวิธีแก้ไขเด็กพูดคำหยาบคาย

เด็กพูดจาหยาบคาย เกิดจากเหตุปัจจัยจากคุณพ่อ คุณแม่ส่วนหนึ่งและอาจจะเกิดจากโรคบางอย่างที่เกิดขึ้น แล้วเราจะมีวิธีสังเกตหรือแก้ไขได้อย่างไรบ้าง และมีวิธีอย่างไรที่จะเปลี่ยนแปลงเด็กในทางที่ดีขึ้น...

บทความ Articles > สุขภาพนักสร้างบารมี Health > ชีวิตคู่และครอบครัว
[ 30 ก.ค. 2556 ] - [ : 18264 ]

เด็กพูดจาหยาบคาย

เด็กพูดจาหยาบคาย
เรียบเรียงมาจากรายการ สุขกาย สบายใจ ที่ออกอากาศทางช่อง DMC


เด็กพูดจาหยาบคาย
ครอบครัวต้องให้กำลังใจในการแก้ไขของเด็ก
 
 
     ...การพูดจาสุภาพอ่อนหวานย่อมเป็นที่รักของทุกคน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กของเราพูดจาด้วยคำหยาบคาย ย่อมทำให้พ่อ แม่ เกิดความหนักใจไม่น้อยเลย...

เด็กๆพูดจาหยาบคายได้อย่างไร?


     ส่วนแรกมาจากการเลียนแบบที่ดีจากคนในบ้าน เพื่อน นอกโรงเรียน รวมถึงสื่อทางโทรทัศน์หรือต่างๆที่เด็กเห็นได้ทุกวัน  แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมพูดคำหยาบสามารถแก้ไขได้ง่ายมาก โดยเฉพาะในช่วงที่เขายังเล็กอยู่ เด็กในวัยอนุบาลหรือวัยประถมจะเป็นวัยที่แก้ง่ายที่สุดในการพูดคำหยาบ

เราสามารถแก้ไขเด็กพูดหยาบคายได้อย่างไร?เด็กพูดจาหยาบคาย
พูดคุยปรับความเข้าใจกับเด็กเข้าใจ
 
 
     ถ้าพ่อ แม่ บางท่านที่มีคำพูดไม่ค่อยมธุรสวาจาเท่าที่ควร เราต้องเริ่มแก้ไขจากพ่อ แม่ ก่อนเพราเด็กๆต้องจดจำและเลียนแบบแน่นอน จากคำพูดที่พูดกันทุกวันเป็นเรื่องปกติ ก็จะเป็นสาเหตุให้เด็กพูดจาหยาบคายเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าพ่อ แม่ ไม่ได้พูดแต่เกิดจากการเลียนแบบจากเพื่อนหรือสื่อต่างๆ เราควรจะพูดกับเด็กว่า คุณพ่อ คุณแม่ ไม่อนุญาตให้พูดคำหยาบเหล่านี้ในครอบครัวของเรา ซึ่งเป็นกฎที่เราตั้งขึ้นสำหรับเด็กอนุบาล ประถม เพราะเมื่อเราตั้งกฎขึ้นมาเด็กก็จะรู้ว่าเราตั้งกฎขึ้นมาและจะไม่ทำ

     ขณะเดียวกันถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง การพูดเลียนแบบหรือการพูดคำหยาบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่นบางครั้งพ่อแม่ก็อาจจะต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้าง เพราะเกิดจากที่เด็กพูดตามสื่อหรือเพื่อนๆ  แต่ถ้ามีคำหยาบที่มากเกินไปก็ควรมีการพูดคุยกันในบ้านว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดในช่วงเวลาไหนบ้าง ตัวอย่างเช่น เวลาที่เราเล่นกันสนุกสนานเด็กบางคนอาจเผลอหลุดพูดออกมา แต่ถ้าเขาพูดออกมาว่าขอโทษก็เป็นการแสดงว่า เขาพยายามควบคุมคำพูดเหล่านั้น  ในกรณีที่เด็กพยายามควบคุมตัวเองที่จะไม่พูดคำหยาบแต่ก็เผลอพูดออกมา คุณพ่อ คุณแม่ อาจจะต้องมีวิธีให้กำลังใจและลงโทษ
 

เด็กพูดจาหยาบคาย
ไม่ใช้กำลังและพูดจารุนแรง
 
 
     การให้กำลังใจ เช่น ถ้าเห็นว่าเขากำลังจะเผลอหลุดคำหยาบออกมา ให้เราเบนความสนใจชวนเขาพูดเรื่องอื่น  หรือเมื่อพูดไปแล้วเราจะไม่ตำหนิกันเรียกว่าเป็นการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมนั้น แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เขาพูดประจำและพูดเรื่อยๆ หรือบ่อยจนเป็นที่น่ารำคาญ คุณพ่อ คุณแม่อาจจะต้องมีการลงโทษเขา แต่การลงโทษทางด้านจิตวิทยา หมายถึง การงดของที่เขาชอบหรืแการตัดสิทธิพิเศษต่างๆที่เขาจะได้  จะไม่ใช้วิธีการตีกันหรือตะโกนว่ากันด้วยอารมณ์ เด็กๆจะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้จากคุณพ่อ คุณแม่ที่เป็นต้นแบบที่ดี
 
     ถ้าเรายืนยันที่จะไม่ให้เขาพูดคำหยาบเหล่านั้นเด็กก็จะค่อยๆเลิกไป  แต่อย่างไรก็ตามถ้าเด็กไม่ยอมเลิกพูดคำหยาบ ให้พ่อ แม่ ลองสังเกตเป็นเวลาสัก 1-2 สัปดาห์ ถ้ายังมีคำหยาบหลุดออกมาอยู่บ่อยๆ คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพามาพบจิตแพทย์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
 
 
เด็กพูดจาหยาบคาย
 ถ้าเกินที่จะแก้ไขควรพาเด็กมาพบแพทย์
 
 
     ซึ่งเคสนี้เคยเกิดขึ้นกับเด็กบางรายที่เผลอพูดคำหยาบออกมาบ่อย  เนื่องจากโรคบางอย่างซึ่งเกิดจากอาการทางกายบางอย่าง ส่งผลให้เด็กพูดคำหยาบออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่ถ้าเป็นกรณีนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ยารับประทาน  เนื่องจากโรคบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้น  อาจจะพบได้อีกว่าโรคทางสมองหรืออุบัติเหตุทางสมองก็มีผลเช่นกัน  ซึ่งเคยเกิดกรณีที่เด็กพูดคำหยาบหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุมา  ซึ่งถ้าเป็นสาเหตุนี้ควรพาไปพบแพทย์ทางด้านประสาทแพทย์ แต่ถ้าเด็กไม่มีประวัติการประสบอุบัติเหตุ โรคหรือการกระทบกระเทือนทางสมอง ก็ไม่มีสิ่งที่ต้องน่าเป็นห่วง


การพัฒนาการของเด็ก?


เด็กพูดจาหยาบคาย
พ่อ แม่ คือต้นแบบที่ดีให้กับลูก
 
 
     สุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่ คือ ต้นแบบที่ดีที่สุดในการพัฒนาลูก ถ้าเราไม่พูดคำหยาบ สอนลูกพูดแต่คำที่ไพเราะเหมาะสม  เมื่อลูกพูดคำหยาบมาแล้วเราเพิกเฉยหรือลงโทษตามสมควรแล้วยังไม่ได้ผล ควรจะต้องพามาพบจิตแพทย์ว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไร เพราะหลายครั้งที่พบว่าปัญหาบางอย่างเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน
 
     ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยบุคคลที่ 3 คือแพทย์มาร่วมด้วย ซึ่งเราต้องนำมามองดูร่วมกัน เด็กทุกวันนี้ต้องการการปูพื้นฐานที่ดี โดยเฉพาะเรื่องของศีลธรรมคำหยาบก็เป็นศีลธรรมอีกข้อหนึ่ง เพราะฉะนั้นคุณพ่อ คุณแม่จะปลูกฝังเรื่องนี้ให้เด็กได้อย่างไร และเป็นผู้ที่สามารถปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับเด็กได้ง่ายที่สุด ฉะนั้นเด็กพูดคำหยาบมาก น้อย หรือไม่พูดเลย เมื่อเขาโตขึ้น การพูดจาไพเราะ พูดแต่ความจริงและพูดในเวลาที่เหมาะสมจะทำให้เราเป็นที่รักของคนอื่นๆ
 
 
 
รับชมวิดีโอ
 
 

     
Tag : โรค  สมอง  ศีลธรรม  วิดีโอ  ปัญหา  ปัจจัย  ธรรมะ  ครอบครัว  

พิมพ์บทความนี้      เพลงวันสงกรานต์
      วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ จัดโครงการ 1 Day Meditation
      วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
      วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดกิจกรรมปล่อยปลา
      นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) เข้าค่ายอรมศีลธรรม
      ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว จัดโครงการอุปสมบทหมู่ประจำเดือนพฤษภาคม
      วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์
      วัดป่าธรรมกายนานาชาติ โทชิหงิ จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์
      วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ จัดปฏิบัติธรรม ณ เมือง Diest
      นักเรียนโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ เข้าค่ายอบรมศีลธรรม
      เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย และสาธุชน ร่วมกันใส่ถ่าน LED เพื่อใช้จุดประทีปวันวิสาขบูชา
      หลวงพ่อทัตตชีโว มอบผ้าไตรจีวรแด่สามเณร 11 รูป เพื่อใช้ในพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต
      วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีมุทิตาสักการะพระวิเทศธรรมาภรณ์


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป